رادیوداروها
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ : توسط : نویده آقایی

رادیودارو دارای دو جز است: یک رادیونوکلید و یک دارو. میزان مفید بودن یک رادیودارو با ویژگیهای این دو جزء مشخص می گردد. در طراحی یک رادیو دارو ، ابتدا دارو براساس تمرکز ترجیحی در یک عضو معین یا شراکت در فعالیت فیزیولوژیکی عضو انتخاب  می گردد. سپس یک رادیونوکلید مناسب به داروی انتخاب شده متصل می گردد به طوری که پس از مصرف رادیودارو، تابشهای گسیل شده از آن توسط یک آشکارساز تابش ، آشکارسازی می گردد. لذا ساختار مورفولوژی یا فعالیت فیزیولوژیکی عضو قابل ارزیابی خواهد بود. داروی انتخابی باید ایمن بوده و برای استفاده انسانی غیر سمی باشد . تابشهایی از رادیونوکلید انتخابی باید توسط دستگاههای هسته ای آشکارسازی شده و دز برای بیمار حداقل باشد.

منبع: کتاب مبانی داروسازی هسته ای- ترجمه محمد قنادی مراغه و همکاران- ص 126


 
یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳ : توسط : نویده آقایی

یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران در تاریخ 15 و 16 آبان ماه سال 1393 همزمان با روز جهانی فیزیک پزشکی در بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار می گردد.

مهلت ارسال مقاله  تا تاریخ 31 تیرماه 1393 می باشد.

برای اطلاعات بیشتر :

http://www.iamp.ir


 
مباحث پیشرفته پرتوهای یونساز - CT
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳ : توسط : نویده آقایی
هدف از تصویربرداری CT:
-ایجادتصاویری با کمترین انطباق
- افزایش کنتراست تصویر
- ثبت و نمایش جذب اندک میان بافت های مختلف به صورت کنتراست مرئی و قابل توجه
 
دستگاههای سی تی اسکن طی سه فرایند:
- جمع آوری داده ها
- پردازش داده ها
- نمایش تصویر، ذخیره و مستند سازی آنها
کار می کنند.
 
آشکارسازهای سی تی اسکن:
ž- کریستال سنتیلاسیون
ž- اتاقک یونیزان گاز گزنون

درنسل اول و دوم از سنتیلاسیون سدیم آیداد فعال شده با تالیم همراه با PMT
استفاده شد.(عیب آن بزرگ بودن لامپها)

ودرنسل سوم اتاقک یونیزان گاز گزنون مورد استفاده قرار گرفت.

 درنسلهای جدیدتر به جای PMT از فوتودیودها استفاده شد.(به دلیل اندازه کوچک، ثبات بیشتر، قیمت کمتر)

 

منبع : سمینار آقای دکتر مهدی سعیدی مقدم


 
مباحث پیشرفته آشکارسازی و دزیمتری- آشکارساز BF3
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳ : توسط : نویده آقایی

شمارش نوترون توسط شمارشگر تناسبی:

•شمارش در ناحیۀ تناسبی،اندازه­گیری نوترون ها در حضور پرتو گاما راساده می سازد.
شمارشگر نوترونی که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیردازگاز BF3استفاده می کند.
•بور-10 سطح مقطع بالایی برای این واکنش دارد، سطح مقطع 4010 بارن برای نوترون های حرارتی سبب می شود که محیطی بسیار حساس برای آشکارسازی شود. به خاطراختلاف بسیار زیاد پالس های خروجی حاصل از ذرات آلفا و یون های لیتیم و پالسهای تولیدی توسط پرتوهای گاما، به سادگی می توان تمامی پالس های آلفا و یون های لیتیم رابه صورت الکترونیکی از سایر پالس ها جداکرده و شمارش کرد.
 
شمارشگرپرشده با BF3 یک آشکارساز حساس و سادۀ نوترون حرارتی است و در فیزیک بهداشت به صورت گسترده برای اندازه گیری شارنوترون حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد.
 
حساسیت آشکارساز نوترونی BF3را میتوان با استفاده از غنی سازی 10Bدر گاز BF3 افزایش داد. در حالت طبیعی 19.8% بور حاوی 10Bاست. اما در هر حال به راحتی می توان میزان این ایزوتوپ 10Bرا در حدی افزایش داد که گاز BF3حاوی 96% 10Bباشد و چنین آشکارسازی به صورت تجاری در اختیار فروشندگان قرار دارد.
 

کارایی نوترون های  (0.025 eV) برای تیوپ BF3  به طول 30 cm و میزان 96%  10B با فشار  80 کیلوپاسکال  91.5%  می باشد اما برای نوترون های 100eV نیز 3.8% است.

 

منبع : سمینار آقای دکتر علی طاهری

 
روش Gated SPECT
ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳ : توسط : نویده آقایی

تصویربرداری از قسمت هایی از بدن که دارای حرکات غیر ارادی هستند بسیار مشکل است. این قسمت های متحرک، شامل قلب، ریه ها و شکم می باشند. به این دلیل که در روش Gated-Spect از رادیودارویی تزریقی به درون خون استفاده می شود، روش GE برای شناسایی گرفتگی های قلبی بسیار مفید می باشد. در تصویربرداری های پزشکی هسته ای از قلب از تالیوم201 و یا تکنسیومm99 برای پیش بینی و تشخیص بیماری های قلبی استفاده می شود.

مدهای مختلف تصویربرداری: فریم مد و لیست مد

البته فریم مد شامل تصویربرداری های استاتیک و دینامیک و Gated است.

منبع: سمینار اقای دکتر سید محمد گلگون

 


 
به بهانه رسیدن فصل نو
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢ : توسط : نویده آقایی

شعر بهار را باور کن ......................از فریدون مشیری

باز کن پنجره ها را که نسیم
روز میلاد اقاقی ها را
جشن میگیرد
و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ
شمع روشن کرده است
همه چلچله ها
برگشتند
و طراوت را فریاد زدند
کوچه یکپارچه آواز شده است
و درخت گیلاس
هدیه جشن اقاقی ها را
گل به دامن کرده ست
باز کن پنجره ها را ای دوست
هیچ یادت هست
که زمین را عطشی وحشی سوخت                                        
برگ ها پژمردند
تشنگی با جگر خاک چه کرد
هیچ یادت هست
توی
تاریکی شب های بلند
سیلی سرما با تاک چه کرد
با سرو سینه گلهای سپید
نیمه شب باد غضبناک چه کرد
هیچ یادت هست
حالیا معجزه باران را باور کن
و سخاوت را در چشم چمنزار ببین
و محبت را در روح نسیم
که در این کوچه تنگ
 با همین دست تهی
روز میلاد اقاقی ها را
جشن میگیرد
خاک جان یافته است
 تو چرا سنگ شدی
تو چرا اینهمه دلتنگ شدی
باز کن پنجره ها را
و بهاران را
باور کن


 
تجربیاتی از کلاس درس زبان انگلیسی دکتر سلطانیه
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢ : توسط : نویده آقایی

مدت زمان نسبتا کوتاه -حدود دو ماه - است که در کلاس های زبان تخصصی مهندسی هسته ای اقای دکتر علی اصغر سلطانیه که نماینده سابق ایران در آزانس بین المللی انرژی اتمی بوده اند، شرکت می کنم. در طول هر جلسه،  علاوه از درس زبان تخصصی مهندسی هسته ای، من و بقیه دوستان از ایشان درس زندگی هم می آموزیم که تجربیاتشان را به ما انتقال می دهند. همیشه در ذهنم به این نکته معتقد بوده ام که افراد موفق از تک تک لحظات شان استفاده می کنند و دلیل موفقیت افرادی مثل ایشان که به طور افتخاری برای ما زحمت کشیده و تمام ساعات کلاس با شادابی و خوش اخلاقی و البته سختگیری فعالیت می کنند برایم درخور توجه است. تلاش ایشان برای خوب گوش کردن و سختگیری در تلفظ لغاتی که سالها به اشتباه تکرار کرده و ملکه ی ذهنمان شده اند، اصلاح کردن تمریناتی که هر جلسه به ما می دهند تا در منزل انجام دهیم ، درخور ستایش است. من، استادان و معلمان زیادی داشته ام اما بزرگترین تجربه من از کلاس های ایشان علاوه از زبان تخصصی انگلیسی، پشتکار و تلاش در هر سن و سالی است که اگر توام با خوش اخلاقی باشد، باعث می شود که شاگردانت همیشه دوستت داشته باشند. امیدوارم همیشه سلامت و موفق باشند. 


 
مباحث پیشرفته اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز - 5R در رادیوتراپی تقطیعی
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢ : توسط : نویده آقایی

در سال 1975 رادنی ویدرز چهار فاکتور بیولوژیکی که بر واکنش بافتهای نرمال و غیر نرمال در رادیوتراپی تقطیعی تاثیر می گذارد را تشخیص داد. این چها رفاکتور عبارتند از : 

 Repair, Reassortment, Repopulation, Reoxygenation

که تاثیر این چهار فاکتور ممکن است بین بافت نرمال و غیر نرمال متفاوت باشد. در سال 1989 گوردن استیل و همکارانش پنجمین R را به عنوان حساسیت ذاتی پیشنهاد نمودند.

به طور خلاصه هریک از این پنج R را تعریف می کنیم:

Repair  یا ترمیم: عبارتست از ترمیم ضایعات سلولی در فاصله زمانی چند ساعت بعد از اشعه.

Reassortment: عبارتست از تاثیر حرکت سلولی در سیکل سلولی و آن را Redistribution نیز می نامند. سلول هایی که پس از یک دز اولیه زنده مانده اند، معمولا در یک فاز مقاوم سیکل سلولی هستند. لذا پس از چند ساعت ممکن است وارد یک فاز حساس تر شوند.

Repopulation: در طول مدت زمان درمان در رادیوتراپی بطور مثال 5 تا 7 هفته سلول های بقا یافته ممکن است شروع به تکثیر نمایند و در نتیجه تعداد سلولهایی را که بایستی کشته شوند را افزایش دهند.

Reoxygenation: در یک تومور سلولهایی که پس از اولین دز اشعه بقا یافته اند، دچار کمبود اکسیژن می شوند. اما بعد از مدتی ممکن است مقدار اکسیژن افزایش یابد و به حساسیت تومور در دزهای بعدی منتهی گردد.

Intrinsic Radiosensitivity یا حساسیت ذاتی که حساسیت کلی یک بافت به پنجمین R بستگی دارد. بعنوان مثال سیستم خون ساز بدن واکنش بیشتری نسبت به کلیه در برابر اشعه از خود نشان می دهد و بطور مشابه بعضی تومورها از بعضی دیگر نسبت به اشعه حساس ترند و این عمدتا مربوط به اختلاف آنها نسبت به اشعه می باشد.

نکته: چهار فاکتور اولیه واکنش بافت را برای دزهای تکراری تعدیل می نمایند . دو تا از این فرایندها Repair  و Repopulation  بافت را نسبت به دزهای بعدی اشعه مقاوم تر می کنند و دو فرایند دیگر Reoxygenation و Reassortment بافت را حساس تر می نمایند.

 


 
← صفحه بعد